LSG Legal - ondernemingsrecht & arbeidsrecht
 


 
home » in uw belang » vaste tarievenKostenbeheersing begint bij vaste tarieven

LSG Legal denkt mee in de beheersing van uw kosten, ook voor juridisch advies. Om deze reden werken we zo veel mogelijk met vaste tarieven. Dat geeft u volstrekte duidelijkheid over de  kosten voor advieswerkzaamheden en het voeren van (gerechtelijke) procedures. Als een vast tarief niet mogelijk is, hanteren wij een uurtarief van € 195,- exclusief BTW.

 

Eventuele bijkomende kosten zoals griffierechten of deurwaarderskosten zijn niet inbegrepen in dit uurtarief. Zowel over vaste tarieven als over het uurtarief maken we graag heldere afspraken met u. Ons kantoor werkt niet op basis van gefinancierde rechtshulp.

 

 
 

Actueel

 

 
LSG Legal Advocatuur
Parkstraat 4, 4818 SJ Breda
Telefoon 076 560 65 60
Fax 076 565 19 27
E-mail info@lsglegal.nl