LSG Legal - ondernemingsrecht & arbeidsrecht
 


 
home » actueeldinsdag 26 juli 2016

 

Ontslag op staande voet door Pokémon spelen achter het stuur

 

Eerder werd een uitzendkracht al weggestuurd omdat hij Pokémon speelde onder werktijd. Nu dreigt een ontslag op staande voet voor een buschauffeur die achter het stuur op zoek was naar Pokémons.

 

Wat zijn nu de spelregels voor een ontslag op staande voet?

 

Een geldig ontslag op staande voet moet voldoen aan 3 voorwaarden:

 1. Dringende reden

  De aanleiding voor het ontslag moet dusdanig ernstig zijn dat je van de werkgever in redelijkheid niet kan verwachten die persoon nog een dag langer in dienst te houden. Deze ernst moet bestaan in de aanleiding zelf (zoals bv drugsgebruik op de werkplek). Ook moet duidelijk zijn dat deze werkgever dit ook als zeer ernstig ervaart. Als de werkgever al 10 collega`s heeft toegestaan (of gedoogd) om drugs op de werkplek te gebruiken zal een ontslag op staande voet voor de 11e collega niet meer terecht zijn. Voor het vaststellen van de dringende reden spelen alle omstandigheden een rol zoals duur dienstverband, leeftijd werknemer, overig functioneren etc.

 2. Onverwijldheid

  Als de werkgever de situatie zo ernstig vindt dat een ontslag op staande voet nodig is, moet hij dit ontslag ook zo snel mogelijk geven (“onverwijld”). Enige tijd nemen voor onderzoek en hoor/wederhoor mag wel, maar het mag niet zomaar 2 weken blijven liggen. Wat dan zo snel mogelijk is, hangt af van de (complexiteit van de) situatie.

 3. Tijdige en duidelijk mededeling

  Het spreekt voor zich dat het ontslag op staande voet ook tijdig en voldoende duidelijk aan de werknemer wordt medegedeeld. Dit hoeft niet direct (gelijktijdig) met het geven van het ontslag op staande voet, maar wel zo snel mogelijk daarna.

Is aan één van deze 3 voorwaarden niet voldaan, is er geen sprake van een geldig ontslag op staande voet.

 

Kleine wijziging in de spelregels door de Wet werk en zekerheid:

 • Onder omstandigheden kan een werkgever bij een terecht en juist gegeven ontslag op staande voet, toch een transitievergoeding verschuldigd zijn.

 • De werknemer moet uiterlijk binnen 2 maanden na het ontslag een procedure hebben gestart bij de kantonrechter tegen dit ontslag op staande voet.

 • Als het ontslag op staande voet onterecht blijkt te zijn geweest, zal de werkgever ook een billijke vergoeding moeten betalen aan de werknemer. Dit kan grote financiële consequenties hebben voor de werkgever.

Of voor deze chauffeur daadwerkelijk een ontslag op staande voet geldig is, hangt dus af van de specifieke situatie. Kijkend naar de grote verantwoordelijkheid voor de passagiers en het gevaar van onoplettendheid achter het stuur verwacht ik dat er wel sprake is van een dringende reden. Een buschauffeur die in 2015 bellend achter het stuur werd betrapt werd volgens de rechter ook terecht op staande voet ontslagen. Pokémons zoeken met de mobiele telefoon, is daarbij niet anders dan bellen, WhatsAppen, sms-en, candycrushen of het nieuws volgen op het mobieltje.

 

Tips:

 • Overleg bij twijfel over een ontslag op staande voet altijd met een in arbeidsrecht gespecialiseerd advocaat. Een onterecht gegeven ontslag op staande voet is onder de wwz erg kostbaar en goede alternatieven bij twijfel zijn zeker aanwezig. 

 • Zorg dat de spelregels binnen jouw bedrijf voor het gebruik van mobiele telefoons, social media en nu dus ook Pokémon helder zijn en bekend bij alle werknemers.

 • Attendeer de werknemers nu weer eens op deze spelregels en de consequenties als die niet worden nageleefd. De actualiteit biedt hiervoor een mooie aanleiding!

LSG Legal kan behulpzaam zijn bij het opstellen van social media protocollen of bij het adviseren over ontslag op staande voet. Neem gerust contact op.

 

 

 

 

Categorieën

 

 
LSG Legal Advocatuur
Parkstraat 4, 4818 SJ Breda
Telefoon 076 560 65 60
Fax 076 565 19 27
E-mail info@lsglegal.nl