LSG Legal - ondernemingsrecht & arbeidsrecht
 


 
home » actueeldinsdag 23 augustus 2016

 

Langdurig ziek geweest? Mogelijk nog recht op nabetaling vakantiedagen

 

Vanaf vandaag nog precies 3 maanden de kans om een nabetaling van vakantiedagen tijdens ziekte te vorderen bij de Nederlandse Staat.

 

Te weinig vakantiedagen voor zieke werknemers

Vóór 2012 bouwde een zieke werknemer, op grond van het Burgerlijk Wetboek,  alleen gedurende de laatste 6 maanden van de ziekteperiode vakantiedagen op. Was je 2 jaar ziek, had je over 1,5 jaar dus geen vakantiedagen opgebouwd. Het Europese Hof van Justitie heeft dit in 2009 al verboden –kortgezegd- omdat het in strijd is met de regel dat alle werknemers (ongeacht hun gezondheidstoestand) een gelijk recht op vakantie moeten hebben.

 

Nederland heeft de wet hierop pas per 2012 aangepast en omdat dit te laat is, heeft de Hoge Raad geoordeeld dat Nederland aansprakelijk is voor het gemis aan vakantiedagen bij zieke werknemers. De Staat moet aan deze zieke werknemers een schadevergoeding betalen.

 

Heb ik recht op nabetaling?

 

Hiervoor gelden de volgende criteria:

  • Een ziekteperiode van langer dan 6 maanden vóór 1 januari 2012

  • Einde dienstverband tussen 21 januari 2009 en 23 november 2016

  • Bij het einde van het dienstverband heeft geen volledige betaling van vakantiedagen plaatsgevonden.

Kan ik  nu nog een claim indienen?

 

Voor het indienen van een claim, als je voldoet aan deze criteria, geldt een deadline. De uiterste datum voor het indienen van alle claims is in ieder geval 23 november 2016, maar dit kan vanwege de verjaringstermijn van 5 jaar na einde dienstverband ook eerder zijn. Of je nu nog een claim kunt indienen hangt af van het moment waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd:
 

Datum einde dienstverband

Uiterste datum indienen claim

Tussen 21 januari 2009 en 23 november 2011

5 jaar na datum einde dienstverband

Na 23 november 2011

23 november 2016

 

Bijvoorbeeld:
Bij een ontslag per 1 januari 2011 had de claim dus voor 1 januari 2016 moeten zijn ingediend.
Bij een ontslag
 
per 1 oktober 2011 kan de claim nog voor 1 oktober 2016 worden ingediend.
Bij een ontslag per 1 oktober 2015 kan de claim nog uiterlijk op 23 november 2016 worden ingediend. Let dus goed op.

Wat te doen?

 

Als je denkt in aanmerking te komen voor een nabetaling van vakantiedagen, of hierover meer informatie wenst, blijf niet stilzitten maar onderneem actie.

 

LSG Legal kan voor je controleren of je nu nog in aanmerking komt voor een claim. Als je nu inderdaad nog een claim kunt indienen, kan LSG Legal je daarbij begeleiden, of de claim namens jou indienen. Als tegenprestatie vragen wij alleen een kleine vaste vergoeding. Informeer hier naar de mogelijkheden.

 

 

 

Categorieën

 

 
LSG Legal Advocatuur
Parkstraat 4, 4818 SJ Breda
Telefoon 076 560 65 60
Fax 076 565 19 27
E-mail info@lsglegal.nl